Superfosfat

Superfosfat
VIENKĀRŠAIS SUPERFOSFĀTS P (Ca, S) 19-(31-31)

Granulēts fosfora mēslojums ar kalciju un sēru, visu kultūraugu pirms sējas mēslošanai jebkura tipa augsnēs.

Kopējais fosfora pentoksīda (P2O5) – saturs – 19%

  • tai skaitā ūdenī šķīstošā fosfora saturs – min. 93%

Kopējais kalcija saturs, izteikts kā kalcija oksīds (CaO) – 31%

  • tai skaitā ūdenī šķīstošā kalcija saturs – 24 %

Kopējais sēra saturs, izteikts kā sēra trioksīds (SO3) – 31%

  • tai skaitā ūdenī šķīstošā sēra saturs – 29%

Granulu saturs ar izmēriem 2,0-5,6 mm – min. 90%
IEPAKOJUMS: 500 kg Big-Bag

Šajā mēslošanas līdzeklī esošais fosfors ļoti labi šķīst ūdenī (vismaz 93% fosfora savienojumu), kas nozīmē, ka mēslojums ir ļoti universāls un plaši pielietojams, tajā esošais fosfors ir augiem ātri pieejams.

Augsts sēra saturs, kas atbrīvojas pakāpeniski- augiem sērs ir pieejams visā veģetācijas periodā, kas veicinās labāku slāpekļa izmantošanos un kvalitatīvu ražu veidošanos. Nav sēra izskalošanās riska.

Šis mēslojums nepaskābina augsni.

Iestrādā augsnē 10-15 cm dziļumā. Uz zālājiem var izkaisīt rudenī pēc pēdējā pļāvuma vai agri pavasarī pirms veģetācijas atsākšanās.

Lietojiet devas atbilstoši kultivētā auga mēslošanas vajadzībām, augsnē pieejamā fosfora un kālija daudzumam, un plānotajai ražai.

Orientējošās mēslošanas devas norādītas tabulā:

IETEICAMĀ MĒSLOŠANAS LĪDZEKĻA DEVA, kg/ha

KULTŪRAUGS RAŽA, T/HA AUGIEM PIEEJAMĀ FOSFORA SATURS AUGSNĒ
ZEMS VIDĒJS AUGSTS
Graudaugi, ziemāji 5,0 380 250 170
Graudaugi, vasarāji 4,0 320 220 150
Rapsis 3,0 400 280 200
Kukurūza, graudi 7,0 600 450 300
Kartupeļi (kūtsmēsli) 25,0 400 200 100
Cukurbietes (kūtsmēsli) 40,0 400 200 100
Pākšaugi  2,5 320 200 120
Zālāji pļaušanai 6,0 500 350 240
Kukurūza zaļmasas ieguvei 50,0 550 380 250
Sētie zālāji, tauriņzieži 50,0 550 420 250
Sētie zālāji 45,0 550 420 250