Spower® Wiese

Spower® Wiese
Fosfora mēslošanas līdzeklis ar sēru +18(+14) un kalciju 22% Ca

Spower® Wiese mēslošanas līdzeklis satur akmens fosfātu, kas salīdzinājumā ar citiem fosfora avotiem, ir ātrāk šķīstošs. Pievienotais elementārais un sulfātu sērs (attiecībā 4:1) ievērojami paātrina fosfātieža pārvēršanas procesu uz augiem pieejamo P₂O₅ formu, atbalsta katjonu līdzsvara korekciju augsnes absorbcijas kompleksā un papildus ilgstošai sēra piegādei, nodrošina arī tūlītēji pieejamu sulfāta sēru. Mēslojumā esošais ļoti reaktīvais kalcijs aerē (uzlabo skābekļa apgādi) augsni un atbalsta elementārā sēra pārveidošanos uz augiem izmantojamo sulfāta sēru.

Fosfors ir nepieciešams sakņu augšanai un attīstībai. Spēcīga, plaša sakne spēj uzņemt vairāk ūdeni un barības vielas, saista vairāk oglekļa, kas ir viens no priekšnoteikumiem normālai fotosintēzes norisei.

Sērs ir nepieciešams kvalitatīvu ražu veidošanai. Tā ir otra svarīgākā barības viela aiz slāpekļa, runājot par ražas un ražas kvalitātes nodrošināšanu.

Kalcijs ir visās augu šūnu struktūrās un organoīdos un ir ļoti nozīmīgs elements augu dzīvības procesu nodrošināšanai- stabilizē šūnu membrānas, nodrošinot vielu caurlaidību; aktivizē dažādus fermentus; ļoti svarīgs sakņu spurgaliņu augšanai un normālai darbībai; veselu un spēcīgu auga veģetatīvo daļu veidošanai u.c.

Lietojiet mēslojuma devas atbilstoši kultivētā auga mēslošanas vajadzībām, augsnē pieejamā fosfora un kālija daudzumam, un plānotajai ražai.

Orientējošā mēslojuma deva: 300 kg/ha.

SASTĀVS

Kopējais fosfors, P2 O5 18 %
Kopējais sērs, S 14 %
Elementārais sērs,S 7,40 %
Sēra sulfāts, SO4 6,60 %
Papildus satur:
Kalcija karbonāts, CaCO

izteikts kalcija oksīda formā

30,80 %
Blīvums 1,080 kg/m 3
Iepakojums::  600 kg Big-Bag