Zapraszamy do zostania
dystrybutorem

Produkty

Aminokwasy >85%
Azot organiczny (N) 14%
Węgiel organiczny (C) 40%
Tlenek potasu (K2O), rozpuszczalny w wodzie 50%
Trójtlenek siarki (SO3) 43,2%
Azot (N) 18%
Pięciotlenek fosforu (P2O5) 17%
Tlenek potasu (K2O) 18%
+ Mikroelementy
Azot (N) 10%
Pięciotlenek fosforu (P2O5) 30%
Tlenek potasu (K2O) 10%
+ Mikroelementy
Azot (N) 32%
Pięciotlenek fosforu (P2O5) 12%
Tlenek potasu (K2O) 12%
+ Mikroelementy
Azot (N) 10%
Pięciotlenek fosforu (P2O5) 5%
Tlenek potasu (K2O) 35%
+ Mikroelementy
Pięciotlenek fosforu (P2O5) 18,5%
Tlenek potasu (K2O) 4,0%
Węgiel organiczny (C) 7,6%
Tlenek wapnia (CaO) całkowity 14,8%
Mangan (Mn) 34,92%
Cynk (Zn) 15,12%
Miedź (Cu) 8,46%
Azot (N) 32%
Pięciotlenek fosforu (P2O5) 12%
Tlenek potasu (K2O) 12%
+ Mikroelementy
Azot (N) 10%
Pięciotlenek fosforu (P2O5) 5%
Tlenek potasu (K2O) 35%
+ Mikroelementy
Azot (N) 28%
Pięciotlenek fosforu (P2O5) 11%
Tlenek potasu (K2O) 14%
+ Mikroelementy
Strona główna

Strona główna
ETIXAMIN
Aminokwasy o najwyższym stężeniu na rynku

ETIXAMIN to koncentrat aminokwasów, zawierający dużą ilość rozpuszczalnego azotu organicznego. Przeznaczony jest do stosowania nalistnego i poprzez systemy nawadniające. ETIXAMIN jest zalecany do stosowanie w fazach wzrostu, w których istnieje ogromne zapotrzebowanie na składniki pokarmowe, a także w niekorzystnych warunkach spowodowanych przez środki ochrony roślin ilub nawozy, w celu zmniejszenia stresu abiotycznego. ETIXAMIN jest skutecznym fitostymulatorem, stymuluje wzrost i rozwój roślin oraz poprawia jakość plonu, jednocześnie zmniejszając straty produkcyjne.

OPAKOWANIE: 20 kg
FORMA: proszek rozpuszczalny w wodzie

WŁAŚCIWOSCI:
• stymuluje wzrost roślin w warunkach stresowych;
• sprzyja optymalnemu wzrostowi systemu korzeniowego;
• zapewnia lepszą absorpcję składników pokarmowych z gleby, lepsze wchłanianie nawozów dolistnych (które mogą być stosowane łącznie);
• nadaje się do stosowania w rolnictwie ekologicznym.

SKŁAD
Azot organiczny (N) 14%
Wtym: rozpuszczalny azot organiczny (N) 14%
Węgiel organiczny (C) 40%
Aminokwasy (w formach L-aminokwasów) ˃85%

 

TERMIN STOSOWANIA I DAWKI ETIXAMIN

Roślina Termin i cel stosowania Dawka (kg/ha)
Zboża ozime
(pszenica, jęczmień, żyto, pszenżyto)
Jesienią – w celu przygotowania do spoczynku zimowego.
Wiosną – po wznowieniu wegetacji – łącznie z nawozami dolistnymi zawierającymi azot lub inne składniki pokarmowe.
W okresie wegetacyjnym – zmniejszenie skutków stresu, poprawa parametrów jakościowych i ilościowych roślin.
0,5-2,0
Zboża jare
(pszenica, jęczmień, żyto, pszenżyto)
W okresie wegetacyjnym – zmniejszenie skutków stresów i poprawa plonu i jego parametrów. 0,5-2,0
Rzepak ozimy Jesienią – w celu przygotowania do spoczynku zimowego.
Wiosną – po wznowieniu wegetacji – łącznie z nawozami dolistnymi zawierającymi azot lub inne składniki pokarmowe.
W okresie wegetacyjnym – zmniejszenie skutków stresów i poprawa plonu i jego parametrów.
0,75-2,0
Rzepak jary W okresie wegetacyjnym – zmniejszenie skutków stresów i poprawa plonu i jego parametrów. 0,75-2,0
Kukurydza W okresie wegetacyjnym – zmniejszenie skutków stresów i poprawa plonu i jego parametrów. 1,0-2,5
Warzywa W okresie wegetacyjnym – zmniejszenie skutków stresów i poprawa plonu i jego parametrów. 1,0-5,0
Rośliny strączkowe W okresie wegetacyjnym – zmniejszenie skutków stresów i poprawa plonu i jego parametrów. 0,75-2,0
Konopie W okresie wegetacyjnym – przed kwitnieniem. 1,0-2,0
Ziemniaki W okresie wegetacyjnym – poprawa wyrównania bulw i wzrost zawartości suchej masy, wyższa odporność na czynniki stresowe oraz agrofagi. 1,0-2,5
Buraki cukrowe W okresie wegetacyjnym – zmniejszenie skutków stresów i poprawa plonu i jego parametrów. 0,75-2,0
Drzewa owocowe W okresie wegetacyjnym – lepsze zawiązywanie i poprawa jakośći owoców, zwiększenie efektywnośći zabiegów ochronnych i dokarmiających. 2,0-4,0
Krzewy owocowe W okresie wegetacyjnym – lepsze zawiązywanie i poprawa jakośći owoców, zwiększenie efektywnośći zabiegów ochronnych i dokarmiających. 2,0-4,0
Truskawki W okresie wegetacyjnym – lepsze zawiązywanie i poprawa jakośći owoców, zwiększenie efektywnośći zabiegów ochronnych i dokarmiających. 1,5-3,0
AMINOGRAM, %
ASP Kwas asparaginowy 4,9%
GLU Kwas glutaminowy 9,5%
ALA Alanina 8,8%
ARG Arginina 6,2%
PHE Fenyloalanina 1,7%
GLY Glicyna 21,7%
HYP Hydroksyprolina 9,6%
ILE Izoleucyna 1,2%
HIS Histydyna 0,8%
LEU Leucyna 3,0%
LYS Lizyna 4,3%
MET Metionina 0,7%
PRO Prolina 13,5%
SER Seryna 1,5%
TYR Tyrozyna 0,5%
THR Treonina 0,5%
VAL Walina 2,0%