GELYFLOW CuMnZnGELYFLOW CuMnZn

Nawóz z mikroelementami w postaci żelu, zawiesina.

Skoncentrowany nawóz w formie żelu, który dostarcza roślinom ważnych pierwiastków śladowych – miedzi (Cu), cynku (Zn) i manganu (Mn).

Pobudza metabolizm roślin i fotosyntezę. Ogranicza negatywne skutki działania zewnętrznych czynników abiotycznych i biotycznych. Pobudza procesy fizjologiczne takie jak kwitnienie, rozwój owoców i in.

Mn – mangan pełni szereg niezbędnych funkcji w roślinach, a jego niedobór wpływa niekorzystnie na wszystkie plony, przy czym szczególnie wrażliwe na niedobór manganu są zboża, kukurydza i trawy. Mangan jest obecny w glebie, jednak często jest on połączony ze związkami, które nie są pobierane przez roślinę.

Niedobór manganu często obserwuje się na glebach o lekkim uziarnieniu, torfowych, zasadowych lub niedawno wapnowanych oraz na glebach o słabej strukturze.

Niedobór manganu często obserwuje się również na polach w niesprzyjających warunkach uprawy, takich jak zimne, suche i gorące okresy lub w warunkach nadmiernej wilgotności.

Mangan bierze udział w syntezie chlorofilu i białek oraz fotosyntezie. Zawiera enzymy odpowiedzialne za podziały komórkowe. Poprawia odporność roślin.

Zn – niezbędny do metabolizmu hormonu regulującego wzrost roślin – auksyny, który jest bardzo ważny dla tworzenia korzeni. Wspomaga odporność roślin na choroby.

Niedobór cynku prowadzi do ubytków w kłosach i kolbach tworzą się pustki – niewykształcone ziarna.

Cu – niezbędna do fotosyntezy, oddychania komórkowego, syntezy białek i produkcji węglowodanów. Jest bardzo ważna w tworzeniu owoców i zwiększa liczbę ziaren w kłosie. Wpływa na siłę łodygi, sprzyja odporności na choroby.

Oprócz powyższych pierwiastków, miedź jest również bardzo ważna dla roślin strączkowych i ziemniaków. Wśród zbóż najbardziej podatne na niedobór miedzi są owies i jęczmień.

Niedobór pierwiastków śladowych zaburza wiele procesów fizjologicznych w roślinach, co prowadzi do obniżenia plonów. Pierwiastki śladowe należy stosować zapobiegawczo, zanim rośliny nie zaczną wykazywać objawy niedoboru, bowiem w tym momencie część potencjału plonowania jest już utracona.

STOSOWANIE:

Oprysk dolistny – we wczesnych fazach wzrostu roślin, gdy jest wystarczająco duża powierzchnia liści do opryskiwania.

Zboża: od 4-6 liści do 39. fazy rozwoju roślin, 1-3 opryski. Dawki: 0,2-0,3 L/ha.

Kukurydza: 1-2 opryski w fazie rozwoju 3-8 liści. Dawkowanie: 0,2-0,5 L/ha.

W przypadku zbóż ozimych jeden oprysk jesienią w dawce 0,3 L/ha dla lepszego przygotowania roślin do zimy. Wiosną w przypadku upraw ozimych po wznowieniu wegetacji i w przypadku upraw letnich: 1-2 opryski w zależności od potrzeb w dawce 0,2-0,3 L/ha.

SKŁAD:

Miedź (Cu)  4,7% m/m (84,6 g/l)
Mangan (Mn)  19,4% m/m (349,2 g/l)
Cynk (Zn)  8,4% m/m (151,2 g/l)
Gęstość  1,8 g/l
pH (0,1%)  8